gazetajudeteana.ro

Primăria 23 August – Informare Convocare Consiliul Local în şedinţă ordinară de lucru, miercuri 02.03.2022

de

Primarul Comunei 23 August dispune convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară de lucru, miercuri 02.03.2022, ora 16.00 la Căminul cultural din localitatea 23 August.

Sedinţa va fi publică şi va avea următoarea ordine de zi:
Proiect de hotărâre cu privire la „Alegerea preşedintelui de şedinţă” – iniţiator primar Mitrana Mugur Viorel;
Proiect de hotărâre cu privire la „Neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor cadru pentru achiziţia produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli a României în perioada 2017 – 2023” – iniţiator primar Mitrana Mugur Viorel;
Proiect de hotărâre cu privire la „Desemnarea unui reprezentant al Consiliului local în Comisia de evaluare a probei de interviu la Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitare de stat” – iniţiator primar Mitrana Mugur Viorel;
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea “Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico economici revizuiți, precum și asigurarea din bugetul local a cofinanţării aferente investiţiei aflate în curs de realizare în comuna 23 August în cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanţa, în perioada 2014-2020”” – iniţiator primar Mitrana Mugur Viorel;
Diverse probleme ale activităţii curente.

You may also like