gazetajudeteana.ro

Primăria Năvodari – Informare Raport de activitate săptămâna 14-18 Februarie 2022

de
Primăria Năvodari prezintă Raportul de activitate pentru săptămâna 14-18 Februarie 2022
Poliția Locală
– 82 sesizări telefonice, Whatsapp, 112 primite și rezolvate
– verificări persoane carantinate/izolate la domiciliu
– 26 sancțiuni contravenționale constatate/aplicate
– 18 verificări în bazele de date ale M.A.I auto/persoane
– 189 verificări auto peste 3,5 tone tranzit prin U.A.T. Năvodari
– 9 procese verbale trimise spre afișare, 5 procese verbale trimis spre executare silită în alte localități, 26 sancțiuni contravenționale comunicate la domiciliu, 24 implementări procese-verbale abateri rutiere
– 1 sesizare rezolvată
– somații pentru autoturisme abandonate
– somații înmânate
– 21 persoane juridice au fost verificate de pe raza orașului Năvodari
– 1 somație pentru igienizare
Gospodarie Comunala
– Toaletat arbuști, salubrizat parcuri și spații verzi, efectuare șeibi, săpat trandafiri, curățare gard viu și buruieni, strâns frunze (Parc Front Canal, zona C, Parc Ion Dobre, Biserica Sf. Nicolae, CP-uri, str. Rândunelelor)
– Desființare gard viu str. Albinelor
– Reparații mobilier stradal vandalizat, semne circulație și locuri de joacă
– Igienizare cimitir
– Săpat șanț și montat țeavă principală sistem de irigații bl. A6
– Pregătit teren (săpat, nivelat, îndreptat) bl. O1, O2, O3, A6
– Mentenanță Biobază
– Ridicat cămine și turnat trotuar bl. A6, O1, O2
– Montat aspersoare și electrovane bl. O3
S.P.C.L.E.P Năvodari
Au fost înregistrate:
– 137 cereri pentru eliberare acte de identitate
– S-au înmânat 117 acte de identitate
– S-au înregistrat 1 naștere, 3 căsătorii, 8 decese, 3 divorțuri
– Actualizare Registru Național de Evidență a Persoanelor pentru 126 de persoane
– S-au furnizat datele a 16 persoane la cerere a unor autorități publice sau persoane fizice
– 9 sesizări pentru deschiderea procedurii succesorale
Departamentul Juridic
– Derularea pe rolul instanțelor de judecată a 37 dosare
– 17 comunicări de hotărâri judecătorești
– 11 citații – inștiințări termene și solicitări ale instanței
– 48 adrese de corespondență internă și 3 către alte instituții și cetățeni
Departamentul Audit
– Pregătirea documentației și legislației pentru misiunea de audit public intern programată în primul trimestru din anul 2022
– Întocmire formular pentru efectuarea evaluării performanțelor activității auditorilor pentru anul 2021
– Studierea legislației, a ghidurilor și procedurilor în vederea pregătirii acțiunilor de audit viitoare ce se vor desfășura în anul 2022, precum și pentru îmbunătățirea cunoștințelor
Serviciul Impozite si Taxe
• 210 certificate fiscale emise la persone fizice si juridice
• Total chitante emise 2026 din care 968 la ghiseu cu numerar, 556 la ghiseu cu POS, 387 prin Etax, 115 ordine de plata operate
• Declaratii de impunere operate in sistem
– 410 declarații cladiri personae fizice și juridice
– 165 declarații auto persoane fizice și juridice
– 486 declarații teren persone fizice și juridice
– 228 declarații de taxa de salubrizare
– 482 modificari/completari de roluri persone fizice și juridice
• 20 amenzi contravenționale operate în sistem
• 40 somații + titluri executorii persoane fizice
• 15 adrese de înființare proprie pe venituri personae fizice
• dosar de transformare a amenzilor în munca în folosul comunității
• 48 corespondență, adrese
• dosar soluționat pe O.G 69/2020
• 28 amenzi pentru declararea cu întârziere emise la ghișeu
Clubul Sportiv Năvodari
Calendar competitional
– Secția fotbal seniori, sâmbătă, 19 februarie, ora 13, Stadion Flacăra, CS Năvodari – CS Mihail Kogălniceanu, Antrenor Constantin Funda.
– Secția fotbal juniori A1, sâmbătă, 19 februarie, ora 11, teren sintetic, CS Năvodari – Litoral Corbu, Antrenor Florin Adam.
– juniori D2, marți, 15 februarie, ora 11, teren sintetic, CS Năvodari (antrenor Ciprian Cazan) – Luceafărul Constanța 2009, juniori D2, duminică, 20 februarie, ora 12, teren sintetic, CS Năvodari (antrenor Ciprian Cazan) – Luceafărul Constanța 2010, juniori E2, vineri, 18 februarie, ora 15,30, teren sintetic, CS Năvodari (antrenor Marius Dinicu) – Farul Constanța, juniori B1, duminică, 20 februarie, ora 10, teren sintetic, CS Năvodari (antrenor Adrian Manea) – Farul Constanța, juniori C, sâmbătă, 19 februarie, 9,30, teren sintetic, CS Năvodari (antrenor George Focan) – Farul Constanța.
– Secția de rugby, duminică, 20 februarie, ora 10, doi rugbyști de la CS Năvodari (vicecampioana Diviziei Naționale de Seniori) Codrin Bercu și Marian Dumitru Niță au fost convocați la echipa națională de rugby în 7, care se antrenează la Snagov și va participa la Rugby Europe Snow Championship Finals 2022, competiție programată între 25 februarie și 1 martie, la Moscova. Antrenori Cristian Husea, Cornel Suciu și Virgil Năstase.
– Secția de volei, duminică, 20 februarie, ora 12, Sala Sporturilor Năvodari, Campionatul Național de cadete, CS Năvodari – CSS 1 Constanța. Antrenor Robert Pererva.
– Secția de box, Campionatul Național Under 22, programat la Brașov între 16 și 19 februarie. Participă trei boxeri de la CS Năvodari antrenați de Ferodin Ablalim și Marcel Jipeanu.
Administrarea Domeniului Public și Privat
– Acțiuni de toaletat arbori uscati pe raza orașului
– 21 avize de intervenție
– 15 avize de funcționare agenți economici
– procese verbale de recepție
– 18 contracte de concesiune/cotă indiviză/închirieri
– 56 verificări documentații cadastrale, planuri de situație, întocmire declarații + cereri înscriere OCPI
– 45 autorizații de parcare
– 1 vizări autorizații taxi, aviz traseu, certificate înregistrare autovehicule lente, radieri buldo, aviz publicitate
– Verificări imobile din sectoare cadastrale pentru lucrări de înregistrare sistematică
– 26 avize de ocupare a domeniului public
– 76 documente de corespondență externă
– 84 documente corespondență internă
– 1 acord de intabulare
– 3 sesizări iluminat public
Asistență Socială
– 8 anchete sociale redactate si transmise institutiilor solicitante (DGASPC si spital),
– 6 vizite in teren si intocmirea a 4 Rapoarte de vizite/convorbiri telefonice pentru: monitorizare situatie copil si familie in dificultate/risc, gravida minora, conflict intre parinti separati cu privire la situatia copilului;
– Acordare informare si consiliere sociala cu privire la medierea conflicte in familie, respectarea obligatiilor si drepturilor părintești, cat si a respectarii drepturilor copilului (privind integrarea educationala, accesul la serviciile medicale etc.);
– Implicare si solutionarea cazului unui copil reintegrat in familie (la tata), respectiv discutii cu reprezentantii unei gradinite in vederea inscrierii acestuia,
– Verificare in teren si intocmire Fisa de monitorizare pentru un copil cu parinte care pleaca in strainatate;
– 9 deplasări in teren pentru efectuarea anchetelor psihosociale solicitate de judecătorie, 1 raport telefonic intocmit privind situatia unor minori incredintati tatalui (divort)
– 5 anchete sociale intocmite si transmise institutiilor solicitante, 2 adrese de raspuns catre persoane fizice solicitante (obiect: sesizare privind o persoana adulta, conflicte parinti privind program vizita minor)
– reevaluare prin anchetă socială beneficiari ajutor social şi verificare în programul PatrimVen Anaf;
– primirea alimentelor de la furnizor, pentru un număr de 46 beneficiari, ai cantinei de ajutor social şi distribuirea către beneficiary
– efectuare anchetă socială pentru reevaluare şi evaluare beneficiar de ASF – 2 familii;
– s-au efectuat demersuri cu privire la o persoană decedată, caz social – identificare apartinatori, programare la biserica, rezervare loc de veci si inhumare cu firma contractanta;
– s-au primit 4 dosare indemnizaţii creştere copil şi stimulent de inserţie, 5 dosare pentru acordare alocaţie de stat
– În această perioadă serviciile creșei au fost acordate în medie zilnică unui număr de 42 de copii prezenți, serviciile acordate copiilor de vârstă antepreşcolară, au constat în servicii integrate de educație, îngrijire și supraveghere.
– 18 vizite în teren în vederea efectuării anchetelor sociale pentru orientarea școlară și profesională a copiilor, pentru reevaluarea și încadrarea copiilor în grad de handicap, în vederea monitorizării planurilor de abilitare-reabilitare a copiilor cu handicap, în vederea reevaluării asistenților personali ai copiilor cu handicap grav cu asistent personal, în vederea efectuării anchetelor sociale pentru angajarea asistenților personali pentru copiii cu handicap grav, în vederea efectuării anchetelor sociale pentru reîncadrare în grad de handicap a adulților cu handicap, în vederea efectuării anchetelor sociale pentru încadrare în grad de handicap a adulților cu handicap, în vederea reintegrarea adulților în familia naturală
– Deplasare în teren în vederea monitorizării pentru 2 copii aflați în evidența Centrului de Zi pentru Copii;
– In prezent se afla în evidența centrului 29 de beneficiari, din care 12 sunt inclusi pe grupa gimnaziala, iar 16 pe grupa primara, 5 pe consiliere psihologica din care unul nu este inclus în activitățile socio-educative;
– S-a marcat evenimentul Ziua Națională a Lecturii sub egida ”Coșuletul cu Povesti” fiind organizate cercuri de lectură, unde fiecare copil, rând pe rând s-a așezat pe ”scaunul cititorului” și a citit câte o poveste – https://www.facebook.com/primarianavodari
– Zilnic, s-a acordat masa caldă pentru copiii din cadrul Centrului de Zi pentru Copii. Din numarul mediu 20 beneficiari. Au existat absente pe fondul starii de sanatate a unor beneficiari.
– Reorganizare a spațiului terapeutic pentru crearea unui cadru optim pentru beneficiari; decor activitate “Sărbătorindu-l pe Brâncuși” pentru beneficiarii Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice
– Au fost oferite servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru vârstnicii/beneficiari ai Unității de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice;
– A fost întocmită ancheta socială pentru un nou solicitant al serviciilor sociale din cadrul UID;
– A fost efectuată o deplasare pe teren în vederea soluționării unei sesizări cu privire la situația de vulnerabilitate a unui vârstnic din orașul nostru;
SERVICIUL MONITORIZARE PROIECTE – REGISTRATURĂ ARHIVĂ- MONITORIZARE LOCALĂ- ORGANIZARE EVENIMENTE
– au fost înregistrare și rezolvate favorabil un număr de 1.138 documente, din care 120 depuse de cetățeni, operațiuni administrative care pot fi efectuate online și nu mai necesită interacțiunea direct între cetățean și funcționarul public, iar 1.018 documente interne între direcții servicii, compartimente, birouri.
Departamentul Urbanism
– 19 certificate de Urbanism
– 4 autorizații de construire
– 7 adrese de corespondență
– 15 certificate de atestare a edificării construcției
– 8 adeverințe de nomenclator stradal
– 9 înștiințări privind valoarea finală a lucrărilor
– 7 procese verbale de recepție
S.C. Termica Distribuție S.R.L.
– Așternere mixtură asfaltică str. Răsăritului
– Montat borduri mari strada Răsăritului

You may also like