gazetajudeteana.ro

Primăria Valu lui Traian – Infomare şedinţă extraordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian 22.02.2022

de

C O N V O C A T O R

Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi, convoacă şedinţă extraordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa, în conformitate cu prevederile art.133 alin.(2) lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, în data de 22.02.2022 (marți) ora- 12,00, ce va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local, cu luarea măsurilor de siguranţă care se impun situaţiei actuale (purtarea de măşti) în contextul epidemiei de coronavirus şi pentru prevenirea riscului de răspândire la nivelul comunei Valu lui Traian a infecţiei cu virusul COVID-19.

Proiectul ordinii de zi este compus din urmatoarele puncte:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL pe anul 2022, aprobat prin H.C.L. nr.24/08.02.2022.
  Iniţiator- primar FLORIN MITROI Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C(1); C (2); C(3); C(4) și C(5).
 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la protocolul de colaborare încheiat cu Greenpoint Management SA.
  Iniţiator- primar FLORIN MITROI
  Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C(1) și C(3).
 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii delegării de gestiune a serviciului de iluminat public pe raza comunei Valu lui Traian.
  Iniţiator- primar FLORIN MITROI
  Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C(1); C(3) și C(5).
 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la vânzare a unei suprafețe de teren intravilan ce face parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian, cu exercitarea dreptului de preempțiune.
  Iniţiator- primar FLORIN MITROI
  Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C(3) și C(5).
 • 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Valu lui Traian, pe anul 2022, însușit și aprobat prin H.C.L. nr.9/14.01.2022.
  Iniţiator- primar FLORIN MITROI
  Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C(3) și C(5).
 • 6. Raportul de activitate al comisiei pentru probleme de apăratre pe anul 2021, nr.4.485/18.02.2022.

Legenda:
C (1) – Comisia pentru agricultura, protecţia si refacerea mediului, turism, servicii comunitare de utilitate publica si comert ;
C (2) – Comisia pentru munca, protective sociala, protectie copii, apararea ordinii si linistii publice, situatiile de urgenta ;
C (3) – Comisia pentru buget-finanţe, activităţie conomico-financiare, administraţie publică locală, juridic, disciplină, relaţii cu cetăţenii ;
C (4) – Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, tineret şi sport, activităţi social-culturale, culte, probleme ale minorităţilor;
C (5) – Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat, amenajarea teritoriului şi urbanism.

 

You may also like

article-image
Administrație

Fii solidar!

Primăria Comunei Siliștea, inițiază campania de donații: „Solidaritate Comuna Siliștea”! Fii alături de noi și de fiecare cetățean al Comunei Siliștea, jud. Constanța, și donează, din puținul tău, pentru achiziționarea de materiale de protecție,...