gazetajudeteana.ro

Primăria Hârșova – Informare angajare proiect „Incluziune și sănătate în Port Hârșova prin educație, arte și sport”

de

Primăria orașului Hârșova, județul Constanța în calitate de beneficiar în cadrul proiectului „Incluziune și sănătate în Port Hârșova prin educație, arte și sport”, cod PN 1038, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a următoarelor tipuri de experți:

expert coordonare – activități educative non formale – 2 ore pe zi -1 post
asistent mobilizare comunitară – 2 ore pe zi – 2 posturi.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor: studii superioare;
experiență specifică – nu este cazul;
cunoștințe de operare pe calculator – nivel bază;
abilități organizatorice și de coordonare.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

17 martie 2022: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
25 martie 2022, ora 11.00: proba interviu.
Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Primăria Orașului Hârșova, Piața 1 Decembrie 1918 nr. 1, județul Constanța, telefon 0241.870/300, int. 123

You may also like