gazetajudeteana.ro

Primăria Castelu – Informare şedinţă extraordinară de îndată a Consiliului Local Castelu 18.02.2022

de

Având în vedere Dispoziţia nr. 53/16.02.2022 emisă de Primarul comunei Castelu, sunteţi convocat, conform invitaţiei nr. 2075/16.02.2022, consilierii sunt invitați să participe la şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului Local Castelu, din data de 18.02.2022, ora 14:00, care se va organiza şi desfăşura în incinta Anexei Sediului administrativ al Primăriei comunei Castelu – Sala de festivităţi, str. Republicii, nr. 56, jud. Constanţa, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei castelu pentru anul 2022 – inițiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local al comunei Castelu în comisiile de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Castelu;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii si completarii Inventarului bunurilor care apartin Domeniului Privat al Comunei Castelu, judetul Constanta – inițiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;

You may also like