gazetajudeteana.ro

Primăria Eforie – ANUNȚ privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu

de

PRIMĂRIA ORAȘULUI EFORIE

ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU:

Un număr de 4 (patru) recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din orașul EFORIE
Un număr de 10 (zece) recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din orașul EFORIE
MODALITATEA DE CONTRACTARE: Contract de servicii

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:

Participarea la instruirea organizată de UJIR la o data comunicată ulterior;
Colectarea datelor în teren:
autorecenzarea asistată (ARA): 03-15.05.2022
recenzarea prin efectuare interviu de către recenzor, în teren: 05-17.07.2022
LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

Pe teren, în limitele administrative ale UAT oraș EFORIE
In spațiul amenajat de către UAT oraș EFORIE în vederea autorecenzării (pentru recenzorii ARA)
CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:

Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;
Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;
Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;
Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;
Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;
În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;
Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol), reprezintă un avantaj.
ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

CONDIȚII SPECIFICE

Muncă pe teren;
Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârşitul zilei);
Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă şi /sau duminică).
Formula AICI

You may also like