gazetajudeteana.ro

Primăria Murfatlar – Informare teren vânzare

de

În Monitorul Oficial a fost publicat un anunț de servicii de vânzare teren al Primăriei Murfatlar din județul Constanța. Potrivit documentului, urmează să fie vândut un teren aparţinând domeniului privat al Oraşului Murfatlar, situat în extravilanul oraşului Murfatlar, amplasat izolat, pe partea dreaptă a străzii Calea Bucureşti, cu sens de mers Valu lui Traian – Murfatlar.

Terenul extravilan în suprafaţă de 1.780 mp (parcela Cp 1926/1) este înscris în CF 105471, nr. cadastral 105471. Vânzarea se face conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, şi H.C.L. nr. 101/28.09.2021.

Conform anunțului publicat în Monitorul Oficial, documentaţia de atribuire se poate ridica, pe baza unei solicitări, de la sediul Primăriei Orașului Murfatlar, Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Investiţii, Cadastru tehnic edilitar.

Pentru a obține unui exemplar se va achita în numerar la casieria Primăriei Orașului Murfatlar suma de 100 de lei.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor este 09.02.2022, ora 16.00, iar data-limită de depunere a ofertelor este 17.02.2022, ora 16.00.

Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor este 18.02.2022, ora 10.00, sala de şedinţe a Primăriei Oraşului Murfatlar, etaj 1, Calea Dobrogei nr. 1, oraşul Murfatlar, jud. Constanţa.

You may also like