gazetajudeteana.ro

Primăria Ovidiu – Informare activitate locală 05.02.2022

de

Pentru a veni în sprijinul locuitorilor, Primăria Ovidiu și-a dorit menținerea impozitelor și taxelor la nivelul minim stabilit de lege. Astfel, conform Legii 227/2015, impozitele și taxele au fost indexate cu rata inflației stabilită de statul român, respectiv 2,6%, la care s-a aplicat o cotă adițională de 10%, pentru impozitul pe clădiri și teren (cotă adițională ce putea fi majorată până la 50%).
Pentru plata integrală până la data de 31 martie 2022 a impozitelor pe clădiri, teren și mjloace de transport, beneficiați de următoarele reduceri:
✅persoane fizice – 10%
✅persoane juridice – 5%

Primăria Ovidiu informează în același timp cetățenii că în acest an, taxa de colectare a gunoiului menajer de la populație este de 130 lei/pers/an, pentru cei care vor colecta selectiv gunoiul, deși taxa pe care Primăria o achită către operatorii terțiari este de aproximativ 473,54 lei/pers/an (pentru colectare, transport, neutralizare și taxa la Fondul de Mediu).

Locuitori care din diverse motive NU doresc să colecteze selectiv gunoiul, vor plăti un tarif majorat, respectiv 190 lei/pers/an.
Doar gunoiul menajer și cel colectat selectiv, din sacul galben (sticlă, pet, folie, hârtie-carton și doze de aluminiu), se ridică săptămânal, conform programului prestabilit. Pentru resturile vegetale (crengi, frunze) și diverse categorii de deșeuri inerte (moloz) puteți apela la serviciile regiei locale OVI-PRESTCON (telefon 0722398854), sau la orice altă societate privată care poate face dovada transportului și a depozitării la groapa de gunoi, conform prevederilor legale. Tarifele societății OVI-PRESTCON pentru aceste servicii sunt:
– pentru deșeuri vegetale: 66,83 lei/mc
– pentru deșeuri inerte (moloz): 179,87 lei/tonă

În această perioadă Primăria Ovidiu a pregătit documentațiile necesare și sunt în curs de accesare, implementare sau finalizare următoarelor proiecte:
1. Asfaltare cartierul Tineretului și Sat Vacanță (Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”);
2. Asigurarea accesului elevilor din unitățile noastre de învățământ la procesul de învățare în mediul on-line (Programul Operațional de Competitivitate) – asigurare de tablete și table electronice;
3. Îmbunătățirea calității vieții prin regenerarea spațiilor urbane degradate din orașul Ovidiu, constând în realizarea a trei parcuri în zonele: Cartierul Tineretului, parc sediu primărie, zona str. Fulgerului (Fondul European pentru Dezvoltare Regională);
4. Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în orașul Ovidiu (Administrația Fondului de Mediu);
5. Desființare punct termic – fosta centrală, strada Amurgului, orașul Ovidiu (buget local);
6. Centrul de digitalizare în orașul Ovidiu, str. Amurgului, pe amplasamentul fostei centrale termice (Fondul European pentru Dezvoltare Regională);
7. Creșterea eficienței energetice a Centrului Cultural ”Elena Roizen” din orașul Ovidiu (Programul de finanțare European Local Energy Assistance);
8. Creșterea eficienței energetice a Grădiniței „Zig-Zag” din orașul Ovidiu (Programul de finanțare European Local Energy Assistance);
9. Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale nr. 3, sat Culmea (Programul de finanțare European Local Energy Assistance);
10. Construire și amenajare în Culmea, a satului tradițional al etniilor, prin valorificarea patrimoniului cultural și istoric din zona Dobrogei (Fondul European de Dezvoltare Regională- Programul Interreg VI România-Bulgaria);
11. Centru de pregătire în domeniul turismului nautic/Centru acvacultură și pescuit (Programul pentru Acvacultură și Pescuit);
12. Extindere rețea de canalizare menajeră în orașul Ovidiu (Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”);
13. Reabilitare infrastructură rutieră în orașul Ovidiu, străzile Pescarilor, Poporului și str. A (Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”);
14. Construire și dotare Cămin Cultural în satul Culmea, prin Compania Națională de Investiții;
15. Realizare parcare și sistematizare străzi – zona centru, în spatele blocurilor OV;
16. Piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel local (Planul Național de Redresare și Reziliență- Componenta 10 – Fondul local din cadrul PNRR; Mobilitate urbană verde) ;
17. Construire Capelă Mortuară în cimitirul nou din orașul Ovidiu (buget local);
18. Amenajare parc și mobilier urban – Liceul Tehnologic”Ion Podaru” (buget local);
19. Amenajare parc și mobilier urban – Șos. Națională, Grădinița ”Zig-Zag” (buget local);
20. Înființare de noi locuri de joacă în orașul Ovidiu (buget local);
21. Finalizare creșă în orașul Ovidiu, prin racordarea la utilități publice și dotări;
22. Finalizare proiect „Sit arheologic Ovidiu – Conservare, reconstituire parțială și punere în valoare, pentru integrarea Castrului Roman în circuitul turistic;

You may also like