gazetajudeteana.ro

Primăria Limanu – Informare licitație terenuri în 2 Mai

de

Primăria localității Limanu a publicat în Monitorul Oficial anunțul prin care se generează procedura de licitație publică.

Obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunurilor care urmează să fie închiriate este reprezentat de un teren în suprafață de 80 mp, situat în satul 2 Mai, comuna Limanu, str. Gheorghe Bunoiu, lot 2, ce aparţine domeniului public al Comunei Limanu, CF 111878, în baza H.C.L. nr. 192/20.12.2021 şi O. U.G. nr. 57/03.07.2019, art.332-333 și un teren în suprafață de 150 mp, situat în satul 2 Mai, comuna Limanu, str. Gheorghe Bunoiu, lot 1, ce aparţine domeniului public al Comunei Limanu, CF 111886, în baza H.C.L. nr. 193/20.12.2021 şi O.U.G. nr. 57/03.07.2019, art.332-333.

Informaţii privind documentaţia de atribuire se regăsesc în caietul de sarcini. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire se face la cerere, de la sediul instituţiei, Biroul Taxe şi Impozite Locale, Executare Silită, Arhivă.

Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 150 lei/exemplar care se achită cu numerar la casieria Primăriei Comunei Limanu, județul Constanța.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 9 februarie 2022, ora 14.00, iar adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Limanu, Str. Castanului nr. 32, judeţul Constanţa.

Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor este 21 februarie 2022, ora 11.00, la sediul secundar al Primăriei Comunei Limanu, din satul 2 Mai, comuna Limanu, str. Mihail Kogălniceanu nr. 423, judeţul Constanţa

You may also like