gazetajudeteana.ro

Primăria Techirghiol – Informare sedință Consiliul Local

de
Mâine, 3 februarie 2022, începând cu ora 16.00, va avea loc sedința Consiliului Local Techirghiol în sala de ședințe din cadrul Primariei Orașului Techirghiol, str. Dr. V. Climescu, nr. 24.
Ordinea de zi cu proiectele ce vor fi supuse aprobării consilierilor locali este următoarea:
ORDINE DE ZI :
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al orașului Techirghiol pentru anul 2022.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a ştatului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului oraşului Techirghiol.
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Orașului Techirghiol, județul Constanța.
5. Proiect de hotărâre privind aprobare contratare Servicii de avocatură pe anul 2022 în vederea reprezentării intereselor orașului Techirghiol în fața instanțelor judecătorești.
6. Proiect de hotărâre stabilirea salariilor de baza pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate din cadrul Clubului Sportiv ”Sparta” Techirghiol.
7. Diverse.

You may also like