gazetajudeteana.ro

Primăria Hârșova – dispoziție privind convocarea Consiliului Local al orașului Hârșova, în şedinţă extraordinară la data de 01.02.2022

de

D I S P O Z I Ţ I E
privind convocarea Consiliului Local al orașului Hârșova, în şedinţă extraordinară la
data de 01.02.2022 ora 14.00. Analizând temeiurile juridice, respectiv: prevederile art. 133 alin. 2, lit. a, art. 134 alin. (1)
lit. ”a” și alin. (3) lit. b, alin. (5), art. 135, art. 155 alin. (1) lit. b și lit. e, alin. (3) lit. b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Ținând cont de: necesitatea dezbaterii unor probleme de interes local ce privesc activitatea
Consiliului local al orașului Hârșova, judeţul Constanţa ; Luând act de: prevederile art.134 alin.(1) lit. a, alin. (3) lit.b și alin.(5) din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările
ulterioare ; În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Primarul orașului Hârșova emite următoarea dispoziție

You may also like