gazetajudeteana.ro

Primaria Agigea – Informare Biroul Impozite si Taxe Locale

de

Primaria Comunei Agigea prin Biroul Impozite si Taxe Locale, va aduce la cunostinta urmatoarele:

persoanele fizice si juridice care detin in proprietate cladiri nerezidentiale si/sau mixte nereevaluate in ultimii 5 ani de la data dobandirii/evaluarii/actualizarii valorii de impunere a constructiilor detinute au obligatia de a depune raportul de evaluare pentru imobilele in cauza la Biroul Impozite si Taxe Locale pentru a putea beneficia de cota de impozitare redusa, conform Legii 227/2015 privind Codul Fiscal;
persoanelor fizice si juridice care nu depun aceste rapoarte, le aducem la cunostinta faptul ca li se va majora impozitul pe cladiri incepand cu 1 ianuarie 2022, conform alin. 4 al art. 458, respectiv alin. 8 al art. 460 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal.
declaratiile de impunere, insotite de un exemplar al raportului de evaluare intocmit de un evaluator autorizat, care trebuie sa respecte standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii, se depun la Biroul Impozite si Taxe Locale pana la primul termen de plata din anul de referinta, respectiv 31.03.2022;
termenele de plata scadente pentru achitarea impozitelor si taxelor locale sunt: pentru Semestrul I – 31.03.2022 si pentru Semestrul II – 30.09.2022;
impozitele si taxele locale aferente anului 2022 au fost indexate cu rata inflatiei de 2.6% conform art. 491 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal;
necunoasterea sau cunoasterea gresita a legii nu inlatura obligatia persoanelor de a se conforma legii şi de a raspunde pentru incalcarea ei.

You may also like