gazetajudeteana.ro

Primăria Cobadin – concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante

de

Primăria Comuna Cobadin, Judeţul Constanţa, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:
inspector de specialitate, gradul II, Compartimentul asistență socială – 1 post;
cadru tehnic PSI debutant, Compartimentul situații de urgență – 1 post;
administrator, treapta II, Compartimentul administrativ, întreținerea domeniului public și privat – 1 post;
muncitor necalificat, treapta II, Compartimentul administrativ, întreținerea domeniului public și privat – 2 posturi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

inspector de specialitate, gradul II, Compartimentul asistență socială:
studii superioare universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: psihologie, asistență socială;
vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului: minimum 3 ani;
cunoștințe de operare pe calculator – nivel de bază.

cadru tehnic PSI debutant, Compartimentul situații de urgență:
studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului – nu se solicită;
cunoștințe operare calculator – nivel de bază;
permis de conducere cat. B.

administrator, treapta II, Compartimentul administrativ, întreținerea domeniului public și privat:
studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
vechime în muncă necesară ocupării postului – minimum 3 ani;
permis de conducere cat. B.

muncitor necalificat, treapta II, Compartimentul administrativ, întreținerea domeniului public și privat:
studii medii sau generale;
vechime în muncă necesară ocupării postului: minimum 3 ani;
permis de conducere cat. B.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
09 februarie 2022: data limită pentru depunerea dosarelor de concurs;
21 februarie 2022, ora 10:00: proba scrisă;
24 februarie 2022, ora 10:00: proba interviu.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe siteul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Comuna Cobadin, Strada Primăverii nr. 2, judeţul Constanţa, telefon: 0241/855.129, email: primariacobadin@yahoo.com.

You may also like