gazetajudeteana.ro

Primăria Limanu – licitație chioșcuri Vama Veche și 2 Mai

de

Primăria localității Limanu a publicat în Monitorul Oficial un anunț prin care se generează procedura de licitație publică.

Informaţii privind documentaţia de atribuire se regăsesc în caietul de sarcini Sunt cinci chioșcuri la Vama Veche și patru la 2 Mai Obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat este reprezentat de:
5 chioşcuri (construcţie formată din baterie de câte 2 chioşcuri) cu suprafaţă de 9,56 mp fiecare, amplasate în satul Vama Veche, Str. Falezei, comuna Limanu, judeţul Constanţa, ce aparţin domeniului privat al Comunei Limanu, conform caietului de sarcini, H.C.L. nr. 191/20.12.2021 şi O.U.G. nr. 57/03.07.2019, art. 332 -333.
4 chioşcuri (construcţie formată din baterie de câte 2 chioşcuri) cu suprafaţă de 9,56 mp fiecare, amplasate în satul 2 Mai, Str. Falezei, comuna Limanu, judeţul Constanţa, ce aparţin domeniului privat al Comunei Limanu, conform caietului de sarcini, în baza H.C.L. nr. 190/20.12.2021 şi O.U.G. nr. 57/03.07.2019, art. 332-333.

Informaţii privind documentaţia de atribuire se regăsesc în caietul de sarcini. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire se face la cerere, de la sediul instituţiei, Biroul Taxe şi Impozite Locale, Executare Silită, Arhivă.

Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ este de 150 lei/exemplar, se achită în numerar la casieria Primăriei Comunei Limanu, Limanu, Str. Castanului nr. 32, judeţul Constanţa.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor este de 02.02.2022, ora 14.00. Data-limită de depunere a ofertelor este de 11.02.2022, ora 14.00. Adresa la care trebuie depuse ofertele este Primăria Comunei Limanu, Limanu, Str. Castanului nr. 32, judeţul Constanţa. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 14.02.2022, ora 12.00, la Primăria Comunei Limanu, sediul secundar din satul 2 Mai, str. Mihail Kogălniceanu nr. 423, comuna Limanu, judeţul Constanţa.

You may also like