gazetajudeteana.ro

Primăria Dumbrăveni – Bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei pe anul 2022

de

Pe 27 ianuarie, consilierii locali au fost convocați în ședință ordinară pentru a dezbate și aproba proiectele de hotărâre initiate de primarul Stelian Clinciu. În cadrul ședinței a fost aprobat Bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei pe anul 2022.
Cele nouă proiecte de hotărâre de pe ordinea de zi au fost aprobate de aleșii locali.
Unul dintre proiectele inițiate de primarul Stelian Clinciu a vizat aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Dumbrăveni, județul Constanța, pentru anul școlar 2022 – 2023.
În cadrul ședinței a fost aprobat Planul de acțiuni si de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru persoanele beneficiare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat și persoanele care efectuează muncă în folosul comunității pentru anul 2022.
Consilierii locali au mai aprobat Amenajamentul pastoral al pajiștilor permanente aflate pe raza UAT Dumbrăveni, lista cu obiectele de inventar propuse pentru casare, structura organizatorică și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Dumbrăveni, judetul Constanta dar și modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr. 27/2020 privind acordarea ajutorului de urgență.
Un alt proiect dezbătut și aprobat de aleșii locali a vizat modificarea și completarea HCL nr. 74/17.12.2021 privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din comuna Dumbrăveni prestat de către S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL, începând cu anul 2022.
Pentru buna funcționare a instituției dar și pentru dezvoltarea comunei prin realizarea diferitelor investiții și proiecte, consilierii locali au aprobat atât utilizarea excedentului bugetului local din anul 2021, în exercițiul financiar 2022 cât și Bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei pe anul 2022.

You may also like

article-image
Administrație

Primăria Hârșova – Informare execuție obiectiv de investiții „Bazin de înot didactic și agrement, str. Prospectul Dunării , nr. 2B;2C, oraș Hârșova, județul Constanța”

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. 69/10.06.2021, privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului...