gazetajudeteana.ro

Primăria Cumpăna – Anunț compartiment Registrul Agricol

de

Registrul Agricol constituie documnetul oficial de evidență primară unitară în care se înscriu date privind capul gospodăriei și membrii acesteia; societăți, asociații sau persoane juridice care au teren în proprietate sau folosință, modul de utilizare al suprafețelor agricole, suprafețe cultivate în sere sau solarii, grădini familiale, existente la începutul semestrului și evoluția efectivelor de animale în cursul anului, utilaje, instalații pentru agricultură, mijloace de transport cu tracțiune animală și mecanică existente la începutul anului.
Înscrierea datelor în Registrul Agricol se face pe baza declarației date pe propria răspundere de capul gospodăriei, sau în lipsa acestuia de o persoană majoră care dispune de capacitatea deplină de exercițiu.
Înscrierea în Registrul Agricol a datelor privind clădirile și terenurile titularului dreptului de proprietate asupra acestora se face numai pe baza de documente anexate la declarația facută sub semnatură, în cazul în care nu există documente înregistrarea se face pe baza de declarație .
Perioadele în care persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în Registrul Agricol sunt următoarele:
1. Între 5 ianuarie și ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele privind membrii gospodăriei, terenuri aflate în proprietate, mijloace de transport cu tracțiune animală, mașini, utilaje agricole, efective de animale, precum și modificările intervenite în cursul anului precedent din vânzare sau a produșilor obținuți , a morții sau a sacrificării animalelor.
2. Între prima și ultima zi lucrătoare a lunii mai pentru datele referitoare la categoria de folosință, numărul pomilor în anul agricol respectiv.
3. Persoanele fizice și juridice au obligația să declare date pentru a fi înscrise în registrul agricol în afara termenelor prevăzute în termen de 30 de zile de la apariției oricărei modificări.
Având în vedere prevederile Ordonaței 28/2008 și normele tehnice de completare a registrului agricol vă solicităm să vă prezentați la sediul primăriei Cumpăna, compartimentul Registrul Agricol în vederea depunerii declarației.

You may also like