gazetajudeteana.ro

Primăria Techirghiol – Ședință Consiliul Local

de
Maine, 26 ianuarie 2022, incepand cu ora 16.00, va avea loc sedinta Consiliului Local Techirghiol in sala de sedinte din cadrul Primariei Orasului Techirghiol, str. Dr. V. Climescu, nr. 24.
Va prezentam mai jos ordinea de zi cu proiectele ce vor fi supuse aprobarii consilierilor locali.
ORDINE DE ZI :
1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetar local înregistrat la data de 31.12.2021. Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 1.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local înregistrat la 31 decembrie 2021. Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 1.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al oraşului Techirghiol pe trimestrul al IV-lea al anului 2021. Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 1.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului semestrial de aplicare a Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada 01.07.2021 – 31.12.2021. Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 3.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate şi a planului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale pe anul 2022 la nivelul oraşului Techirghiol. Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 3.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de activitate a Directiei de Asistenta Sociala pe anul 2021. Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 3.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în anul 2022 pentru UAT Techirghiol.Inițiator:dl Primar– Soceanu Iulian-Constantin.Comisia 3.
8. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al oraşului Techirghiol. Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 2.
9. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosintă a unui teren atribuit în baza Legii nr. 15/2003. Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 2.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea retelei scolare a unitatilor teritorial administrative Techirghiol pentru anul scolar 2022 – 2023. Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 3.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului Adițional nr. 2 la Contractul-cadru pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale(colectate si transportate separat, stocate temporar, sortate si încredințate in vederea valorificării deșeurilor de ambalaje la nivelul UAT oras Techirghiol, judetul Constanta, nr.5297/09.03.2021. Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 2.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de activitate pentru anul 2021 al Clubului Sportiv „Sparta” Techirghiol. Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 3.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al anului 2021 al C.S. SPARTA TECHIRGHIOL. Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 1, 3.
14. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Clubului Sportiv Sparta Techirghiol, aprobat in H.C.L. nr.109/24.10.2016. Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 3.
15. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pentru constructii, teren si taxa auto FUNDATIA BREATH ROMANIA. Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 1.
16. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor Registrului Agricol al orașului Techirghiol, județ Constanța, pentru anul 2021. Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 2.
17. Proiect de hotărâre privind însușirea PUZ „Introducere in intravilan lotizare teren pentru realizare cartier de locuințe” si a Regulamentului de Urbanism pentru parcela A287, conform H.C.L. nr. 83/04.05.2009 emisa de Consiliul Local al comunei AGIGEA. Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 2.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Raportului de activitate al Serviciului Poliția Locală Techirghiol pentru anul 2021”. Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 3.
19. Diverse.

You may also like