gazetajudeteana.ro

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI ISTRIA 2021 – 2027

de

Prezenta strategie de dezvoltare locală a fost elaborată pornind de la problemele identificate
la nivelul comunei Istria, probleme abordate într-un cadru integrat, corelat cu obiectivele şi
planurile strategice elaborate la nivelurile politice şi administrativ-teritoriale mai largi.

Strategia se poate citi aici STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI ISTRIA 2021 – 2027

You may also like