gazetajudeteana.ro

Se modernizează și se extinde sistemul de iluminat public din comuna Topraisar

de

Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa anunţă publicul interesat că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Primăriei Topraisar „Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Topraisar”. În aceste condiții, procedura își urmează cursul firesc în vederea implementării.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Constanta din Constanta, strada Unirii nr. 23, în zilele de luni – joi, între orele 9.00-13.30, vineri, între orele 9-13, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmct.anpm.ro.

Comentariile, observaţiile, propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 14.01.2022 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).

You may also like