gazetajudeteana.ro

Consilierii locali din Valu lui Traian, convocați în ședință ordinară

de

Primarul Florin Mitroi, convoacă şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, vineri, 14 ianuarie a.c., începând cu ora 12.00, ce va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local. Vor fi supuse votului consilierilor un număr de 16 proiecte de hotărâre.

Proiectul ordinii de zi este compus din urmatoarele puncte:

1 . Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2021.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul IV, anul 2021

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea plafonului creanțelor fiscale restante, aflate în sold la data de 31.12.2021, care pot fi anulate.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei școlare a unităţilor de învăţământ de stat preuniversitar organizate pe raza comunei Valu lui Traian, pentru anul şcolar 2022-2023.

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei aferente locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii (ANL), aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea Consiliului Local Valu lui Traian, pentru anul 2022.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de pază al comunei Valu lui Traian pentru anul 2022.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale Valu lui Traian, pe anul 2022.

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr.256/15.10.2021 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Valu lui Traian, pe anul 2021, însușit și aprobat prin H.C.L. nr.18/18.01.2021, cu modificările şi completările ulterioare.

9. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al comunei Valu lui Traian, pe anul 2021.

10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Nomenclaturii stradale organizată la nivelul comunei Valu lui Traian, aprobată prin H.C.L. nr.40/14.02.2020, cu modificările şi completările ulterioare.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acţiuni şi Lucrări de interes local, ce vor fi executate de beneficiarii de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 în anul 2022.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, ce vor fi executate de persoanele faţă de care s-a renunţat la urmărirea penală şi s-a stabilit prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii, în anul 2022.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, ce vor fi executate de persoanele faţă de care s-a stabilit, prin hotărâri judecătoreşti, prestarea unei munci în folosul comunităţii, în baza Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, în anul 2022.

14. Proiect de hotărâre privind însuşirea unor rapoarte de evaluare asupra unor terenuri intravilane ce fac parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli a Societății ”GOSPODĂRIE COMUNALĂ VALU LUI TRAIAN”SRL pe anul 2022.

16. Diverse :

– Raportul Primarului pe anul 2021;

– Rapoarte de activitate ale consilierilor locali pe anul 2021;

– Raport privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe sem.II 2021

You may also like

article-image
Administrație

Primăria Hârșova – Informare „Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a ansamblului Vasile Cotovu la Centrul Multicultural în orașul Hârșova, județul Constanța”.

Primăria Hârșova organizează achiziție publică pentru execuție rest de lucrări și remedieri pentru proiectul „Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a ansamblului Vasile Cotovu la Centrul Multicultural în orașul Hârșova, județul Constanța”. Execuția lucrărilor...

Leave a Comment

Your email address will not be published.