gazetajudeteana.ro

Primăria Tuzla vinde mai multe terenuri. Iată lista acestora

de

A fost publicat anunțul de participare pentru vânzarea unor terenuri din localitatea constănțeană Tuzla
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor este 13.01.2022

În Monitorul Oficial al României, a fost publicat anunțul de participare pentru vânzarea unor terenuri din localitatea constănțeană Tuzla, de către Primăria comunei Tuzla.

Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut: obiectul licitaţiei publice îl reprezintă vânzarea următoarelor terenuri din domeniul privat al Comunei Tuzla, judeţul Constanţa:
IE 110717 – Str. Constanţei FN, teren intravilan în suprafaţă de 196 mp;
IE 110683 – Str. Inului FN, teren intravilan în suprafaţă de 237 mp;
IE 110685 – Str. Recoltei FN, teren intravilan în suprafaţă de 59 mp;
IE 110664 – Str. Cerealelor nr. 24A, teren intravilan în suprafaţă de 208 mp, fără acces la Str. Cerealelor;
IE 110691 – Str. Cerealelor FN, teren intravilan în suprafaţă de 501 mp, fără acces la Str. Cerealelor;
IE 110657 – str. Nicolae Titulescu – rest lot 38, teren intravilan în suprafaţă de 206 mp, blochează accesul lotului 38 la str. Nicolae Titulescu.

Vânzarea prin licitaţie publică a terenurilor din domeniul privat al Comunei Tuzla, judeţul Constanţa, s-a aprobat prin H.C.L. nr. 78 din 23.12.2021, conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: se achită contravaloarea documentaţiei de licitaţie, la sediul Comunei Tuzla.

Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative este reprezentat de către contravaloarea documentaţiei de licitaţie este de 100 lei şi se achită în numerar la casieria Comunei Tuzla.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor este 13.01.2022, ora 14.00. Data-limită de depunere a ofertelor este 28.01.2022, ora 09.00. Adresa la care trebuie depuse ofertele este Şos. Constanţei nr. 80A, comuna Tuzla, judeţul Constanţa.

Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor sunt 28.01.2022, ora 14.00, la sediul Comunei Tuzla, Şos. Constanţei nr. 80A, comuna Tuzla, judeţul Constanţa.

You may also like